Begeleiding

Als het u niet lukt om bepaalde praktische zaken in het dagelijks leven zelf goed te regelen, kunnen wij als thuiszorg u daarbij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei papierzaken of contacten met verschillende instanties etc.

U kunt bij `begeleiding` ook denken aan het leren omgaan met een ziekte of handicap, of hulp bij sociale activiteiten om te voorkomen dat u in een isolement raakt. Mocht u een vorm van begeleiding nodig hebben, biedt de Stichting Zorg en Kleur u ook individuele of groepsbegeleiding aan. 

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij lichamelijke zorg, zoals wassen en aankleden, douchen of uit bed komen. Ook het stimuleren van de zelfredzaamheid kan hieronder vallen.

Verpleging

Heeft u verpleegkundige zorg nodig? U heeft misschien een wond die moet worden verzorgd, of een stoma waar u hulp bij nodig heeft, of medicijnen of misschien heeft u een infuus. In alle die situaties kunt u rekenen op de kwaliteit die onze medewerkers in huis hebben.