Aanmeldingsprocedure bij de Cluster Thuiszorg

Vindt u dat u persoonlijke verzorging, verpleging nodig heeft in het kader van thuiszorg of heeft u een behandeling voor uw psychische en/of psychiatrische klachten dan kunt contact opnemen met de Stichting Zorg en Kleur. Indien nodig kunnen onze zorgprofessionals u dan ondersteuning bieden bij de aanmeldingsprocedure. Onze contactgegevens treft u aan onder de link ‘contacten’.

Wanneer u Stichting Zorg en Kleur benadert zullen wij samen met u kijken welke zorg u nodig heeft. U hebt wel een indicatie nodig voor het krijgen van zorg, hulp bij het huishouden en begeleiding. Deze indicatie kunt u zelf aanvragen bij het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Zij zullen een indicatieadvies opstellen en dit aan de Stichting Zorg en Kleur doorgeven als zij overtuigd zijn dat u beter door ons geholpen dient te zijn. 

Wanneer de Stichting Zorg en Kleur het indicatieadvies heeft ontvangen, maakt een van onze zorgprofessionals samen met u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. U staat centraal en u ontvangt van ons de zorg wordt op maat. U behoudt de regie over uw zaak en bepaalt zelf van welke zorgprofessional u hulp wilt en op welke dagen en tijden u de zorg wilt ontvangen. De afspraken die met u worden gemaakt zullen schriftelijk vastgelegd worden in een zorgleefplan. U krijgt een eigen dossier en tevens wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Voor uw vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten en voor het opgeven van gewijzigde omstandigheden kunt u terecht bij de toegewezen contactpersoon. Wanneer de nodige stappen zijn genomen, kan de thuiszorg beginnen. Op afgesproken tijdstippen zullen de zorgprofessionals komen om de gevraagde zorg te verlenen.

De Stichting Zorg en Kleur houdt rekening met uw situatie. Wij stemmen de zorg af op uw wensen en behoeften. Uiteraard hechten wij ook waarde aan uw privacy en gaan wij discreet om met uw persoonlijke gegevens.

Aanmeldingsprocedure bij de Cluster Behandeling

Voor alle vormen van behandeling bij de Stichting hebt u een verwijzing nodig. Dit betekent dat u als patiënt niet zelf bij ons kunt direct aanmelden. Als u behoefte hebt aan hulp, adviseren we u eerst uw klachten met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts beoordeelt of een verwijzing hiervoor nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de Praktijkondersteuner Huisarts, Basis-GGZ of de specialistische GGZ. Andere hulpverleners, zoals een bedrijfsarts, specialist, psychiaters die werken in een GGZ-instelling mogen u verwijzen.

Aanmeldingsprocedure bij de Cluster Kwaliteitszorg

Voor de kwaliteitszorg van uw zorginstelling is het goed om uw instelling te ontwerpen aan regelmatige interne audits voordat u bezoek krijgt van onafhankelijk externe auditors. De interne audit is een zeer belangrijke informatiebron voor het management. Een externe audit kan zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde stellen. De Stichting Zorg en Kleur kan u en uw instelling voorbereiden en ondersteunen tijdens het hele proces van de kwaliteitszorg. Als u ondersteuning nodig voor de voorbereidingen, de uitvoering, de evaluatie en de nazorg kunt u contact opnemen met ons.