Interne audit
De uitvoering van de interne audit initieer je zelf. Je wilt informatie verzamelen om vast te stellen of je kwaliteitsmanagementsysteem nog aan de door jou gestelde eisen voldoet. Maar je kunt een interne audit onder andere ook uitvoeren om:
  • knelpunten en problemen op te sporen;
  • mogelijke risico’s vast te stellen;
  • structurele fouten in de werkwijze van het kwaliteitsmanagementsysteem op te sporen;
  • verbetermogelijkheden vast te stellen;
  • het effect van ingevoerde maatregelen te beoordelen;
  • de invoering van nieuwe werkzaamheden te beoordelen;
  • vast te stellen in welke mate je kwaliteitsmanagementsysteem bijdraagt aan het behalen van je doelstellingen;
  • te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog wel effectief is;
  • verbetermogelijkheden te initiëren.

 

Externe audit
De externe audit die wordt uitgevoerd door de certificerende instelling verschilt wezenlijk van de interne audit. De externe audit is een conformiteitsaudit. Een externe audit wordt uitgevoerd om de conformiteit ten aanzien van een externe norm vast te stellen.