Over de Stichting Zorg en Kleur

De Stichting Zorg en Kleur is een zorgorganisatie die op 31 oktober 2019 werd opgericht. De stichting begeleidt zowel cliënten en patiënten met een westerse als migranten culturele achtergrond en richt zich op hulp- en zorgvragers van alle leeftijdsgroepen. Binnen de Stichting Zorg en Kleur werken mensen van diverse culturen komaf waaronder de Nederlandse, Colombiaanse, Somalische, Indiase, Afghaanse, Turkse, Marokkaanse en Mauritaanse. De Stichting Zorg en Kleur levert kwalitatief cultuur sensitieve zorg en hulp aan zorgbehoevenden ook met verschillende culturele achtergronden. Hiervoor hebben we de nodige kennis en kunde weten binnen te halen.

De cliënten en patiënten die hulp en zorg krijgen van de professionals van de Stichting Zorg en Kleur kampen met verschillende soorten gezondheidsproblematieken. Deze problemen kunnen lichamelijk, geestelijk en verstandelijke van aard zijn. De soorten zorg- en hulpverlening die binnen de Stichting Zorg en Kleur worden aangeboden zijn o.a. persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve zorg, advies en voorlichting, psychische en sociale begeleiding, opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding en eventueel administratieve hulp. Hiernaast opereert de stichting als een behandelcentrum voor burgers met een psychische en psychiatrische probleem. De zorg- en hulpverlening kan gebeuren op basis van ambulant of groepsverband begeleiding. De geboden hulp en zorg wordt gefinancierd via Wlz, WMO en de Zvw.

De Stichting Zorg en Kleur is telefonisch, in geval van spoed of nood, voor haar patiënten en cliënten, 24 uur bereikbaar.

Naast de hierboven genoemde zorg- en hulpverlening gaat de Stichting Zorg en Kleur, in de toekomst, dagverblijf en dagbesteding aan degenen die het dringend nodig hebben.

In het kader van de kwaliteitszorg biedt de stichting haar dienst aan zorginstellingen in het kader van de voorbereiding en uitvoering van zowel interne audits als externe audits.

Het hele werkveld van de Stichting Zorg en Kleur is verdeeld in vijf verschillende clusters.