Aanmeldingsprocedure bij de Cluster Behandeling

Voor alle vormen van behandeling bij de Stichting hebt u een verwijzing nodig. Dit betekent dat u als patiënt niet zelf bij ons kunt direct aanmelden. Als u behoefte hebt aan hulp, adviseren we u eerst uw klachten met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts beoordeelt of een verwijzing hiervoor nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de Praktijkondersteuner Huisarts, Basis-GGZ of de specialistische GGZ. Andere hulpverleners, zoals een bedrijfsarts, specialist, psychiaters die werken in een GGZ-instelling mogen u verwijzen.

Aanmeldingsprocedure bij de Cluster Kwaliteitszorg

Voor de kwaliteitszorg van uw zorginstelling is het goed om uw instelling te ontwerpen aan regelmatige interne audits voordat u bezoek krijgt van onafhankelijk externe auditors. De interne audit is een zeer belangrijke informatiebron voor het management. Een externe audit kan zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde stellen. De Stichting Zorg en Kleur kan u en uw instelling voorbereiden en ondersteunen tijdens het hele proces van de kwaliteitszorg. Als u ondersteuning nodig voor de voorbereidingen, de uitvoering, de evaluatie en de nazorg kunt u contact opnemen met ons.