Stichting Zorg en Kleur

Cultuur sensitieve Ambulante Begeleiding hulpverlening Vluchtelingen migranten Nieuwe nederlanders

Cultuur sensitieve hulpverlening in de regio Gelderland

Soms heb je hulp nodig bij dagelijkse taken als het huishouden, je administratie, het lezen van brieven of het voeren van gesprekken met instanties en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Hiervoor kan je hulp vragen. Onze multiculturele medewerkers bieden cultuur sensitieve ambulante hulpverlening, deze vindt bij je thuis, of op locatie plaats. Dit is afhankelijk van wat jij nodig hebt.

Onze professionals hebben verschillende uiteenlopende culturele achtergronden en hebben gezamenlijk jaren ervaring in het cultuursensitief werken. We houden rekening met de individuele mix van taal, cultuur, religie/levensbeschouwing en persoonlijke omstandigheden en gewoonten van onze klanten. Hierdoor vinden wij aansluiting bij mensen met diverse culturele achtergronden en zijn wij in staat oplossingen te vinden passend binnen hun normen en waarden én de Nederlandse Maatschappij.

De hulpvraag van onze klanten lopen uiteen, van financiën en praktische zaken tot lichamelijk, geestelijk, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Wij bieden cultuur sensitieve ambulante hulpverlening bij vragen over opvoeding en verzorging, familiebanden, relatie en seksualiteit.

Je kunt bij ons terecht voor

Ambulante begeleiding
Langdurige begeleiding WLZ zelfstandig wonen
Begeleid zelfstandig wonen
Cultuur sensitieve Begeleiding
financiering begeleiding WMO PGB en WLZ
Specialistische GGZ hulpverlening Psychiatrisch verslaving PTSS Trauma

Wij zijn aangesloten bij Coöperatie Hesterhuizen welke wordt gevormd door ervaren kleinschalige zorgondernemers die staan voor een goede kwaliteit van zorg- en hulpverlening. Door kennis, ervaring en expertise te bundelen en te delen met de leden kunnen wij kleinschalige hoogwaardige zorg- en hulpverlening bieden!

Cultuur sensitieve Ambulante Begeleiding hulpverlening Vluchtelingen migranten Nieuwe nederlanders

Stel gerust je vraag via ons contactformulier, we zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden. Voor urgente vragen bel dan naar 06-286 11 992.

  Adres Hoofdkantoor:

  Schoolstraat 28C

  6512 JH Nijmegen

  Telefoon: 024-3557397

  Email:info@zorgenkleur.nl 

   

  De Stichting Zorg en Kleur is telefonisch, in geval van spoed of nood, voor haar klanten, 24 uur per dag bereikbaar.

  Is er sprake van een klacht? We vragen je eerst de klacht bij ons te melden. Onze klachtenfunctionaris gaat serieus kijken naar je klacht. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost?  Dan kan je van je klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie Zorg.