Specialistische begeleiding

Specialistische GGZ begeleiding Psychiatrisch verslaving PTSS Trauma

Specialistische begeleiding en ondersteuning

Heb je het overzicht niet meer en is het moeilijk om regie te voeren over je eigen leven en keuzes te maken? Heb je op wisselende dagen of de hele dag in nabijheid je persoonlijke begeleider nodig?

Onze professionals begeleiden je bij psychische klachten. Je klachten kunnen mild, matig of ernstig zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van je persoonlijke en maatschappelijke herstel als je psychische kwetsbaar bent.

Onze GGZ-agogen bieden cultuur sensitieve begeleiding die aansluit bij jouw mogelijkheden en wensen. Wij zijn breed inzetbaar en richten ons op het herstel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Samen gaan we aan de slag om jouw zelfredzaamheid terug te krijgen en te behouden. We helpen je met de draad weer op te pakken en richten ons op jouw mogelijkheden. Zo krijg je het vertrouwen in jezelf terug en kan je, na een periode van samen doen, weer deelnemen aan de maatschappij en participeren op een manier die bij jou past en naar jouw vermogen. Wij streven ernaar dat jij je eigen zinvolle plek in de samenleving kan innemen met de nodige ondersteuning.

Cultuur sensitieve Ambulante Begeleiding hulpverlening Vluchtelingen migranten Nieuwe nederlanders
financiering begeleiding WMO PGB en WLZ

Hoe wordt je begeleiding betaald?

De hulpverlening van Stichting Zorg en kleur wordt betaald met een PGB vanuit de WMO of WLZ of door Zorg in Natura vanuit de WLZ.

Voor meer informatie over de financiering klik op de button PGB of WLZ.

Adres Hoofdkantoor:

Schoolstraat 28C

6512 JH Nijmegen

Telefoon: 024-3557397

Email:info@zorgenkleur.nl 

 

De Stichting Zorg en Kleur is telefonisch, in geval van spoed of nood, voor haar klanten, 24 uur per dag bereikbaar.

Cultuur sensitieve Ambulante Begeleiding hulpverlening Vluchtelingen migranten Nieuwe nederlanders

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@zorgenkleur.nl, we zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden. Voor urgente vragen bel dan naar 06-286 11 992.