PGB & WLZ

financiering begeleiding WMO PGB en WLZ

Jouw begeleiding wordt betaald uit PGB of WLZ

De hulpverlening van Stichting Zorg en kleur wordt betaald met een PGB vanuit de WMO en WLZ of door Zorg in Natura vanuit de WLZ. Wil je precies weten hoe de financiering in zijn werk gaat bel ons dan gerust op 06-286 11 992 of mail ons via info@zorgenkleur.nl.

PGB - Persoons Gebonden Budget

Heb je hulp nodig door ziekte, handicap, ouderdom of psychische problemen? Met een PGB kan je bij ons zorg inkopen.

Er zijn verschillende soorten PGB:

 • PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • PGB vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)

Je kan met je PGB zelf een zorgverlener kiezen. Wil je een PGB aanvragen? Dan moet eerst bekeken worden welke zorg jij precies nodig hebt. Je hebt daarvoor soms een indicatie of verwijzing nodig. 

Waar je jouw PGB kan aanvragen, hangt af van de soort zorg die jij nodig hebt bij de SVB of bij je gemeente.

WLZ - Wet Langdurige Zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) gaat het om langdurige zorg met verblijf in een instelling of thuis.

Je hebt recht op zorg vanuit de WLZ:

 • Als je een aandoening, stoornis of handicap hebt
 • En als je 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang)

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heb je altijd een indicatie nodig. Hierin staat welke zorg jij nodig hebt. Je krijgt dit van het CIZ. Hoe kan je een aanvraag voor zorg uit de WLZ kan doen kan je lezen op de website van het CIZ.

Cultuur sensitieve Ambulante Begeleiding hulpverlening Vluchtelingen migranten Nieuwe nederlanders

Stel gerust je vraag via ons contactformulier, we zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden. Voor urgente vragen bel dan naar 06-286 11 992.

  Adres Hoofdkantoor:

  Schoolstraat 28C

  6512 JH Nijmegen

  Telefoon: 024-3557397

  Email:info@zorgenkleur.nl 

   

  De Stichting Zorg en Kleur is telefonisch, in geval van spoed of nood, voor haar klanten, 24 uur per dag bereikbaar.